Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

Λογικη Σχεδιαση/Karnaugh

Karnaugh Map Explorer 2.0
Two Variables Three Variables Four Variables Allow Don't Cares

Click on the buttons in the Truth Table or in the Karnaugh Map to change the value. Mouse over minterm components of the function F to see a representation of the minterm in the Karnaugh Map.
1.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: