Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

Ubuntu Unity Skin for Windows 7

Read more...

Enabling and configuring the IMAP service port IBM

From the IBM® Lotus® Domino® Administrator you can modify the current IMAP port configuration to:
 • Enable or disable the IMAP TCP/IP or SSL port
 • Change the TCP/IP or SSL port number
 • Enable or disable TCP/IP or SSL authentication options
By default, IMAP clients connect to TCP/IP port 143 on the Domino server. You might need to specify a different port number if there are multiple instances of the IMAP service on the host machine as, for example, on a partitioned server. You might also change the default port to a nonstandard port number to "hide" it from clients attempting to connect to the default port, or if another application uses the default port on the server. Disable the port or change the security options to prevent IMAP clients from accessing the Domino server.

Configuring IMAP authentication options on servers that use Internet Site documents

On servers that use Internet Site documents, the IMAP service obtains port authentication settings from the Security tab of the IMAP Site document, rather than from the Server document. As a result, when Internet Site documents are used, the TCP/IP and SSL port authentication settings described in the procedures that follow are not available in the Server document. Settings in the Server document still provide the port numbers and status for the IMAP TCP/IP and SSL ports, and enable the IMAP ports to honor server access restrictions.
To determine whether the use of Internet Site documents is enabled for a server, check the value of the following field on the Basics tab of the Server document: "Load Internet configurations from Server\Internet Sites documents." If this field is set to "Enabled," the server uses Internet Site documents to configure all of its Internet protocols (IMAP, POP3, SMTP, and so forth).
If the server uses Internet Site documents, and an IMAP Site document is not present in the Domino Directory, or the authentication options in a configured IMAP Site document are set to No, users cannot connect to the IMAP service. In each case, IMAP clients receive the following error when attempting to connect to the IMAP service:
This site is not enabled on the server.

To enable the IMAP TCP/IP port

 1. From the Domino Administrator, click the Configuration tab and then open the Server document for the server that runs the IMAP service.
 2. Click the Ports - Internet Ports - Mail tab.
 3. To enable the default TCP/IP port, in the Mail (IMAP) column, change the value of the TCP/IP port status field to Enabled.
 4. Click Save and Close or edit additional settings, as directed in the following procedure.
Note On servers with multiple TCP/IP ports, by default, the IMAP service uses the port listed first in the NOTES.INI file as the preferred path. If you want the service to use a port other than the default one, you can configure it to use a specific port.

To configure the IMAP TCP/IP port

 1. From the Domino Administrator, click the Configuration tab and then open the Server document for the server that runs the IMAP service.
 2. Click the Ports - Internet Ports - Mail tab.
 3. In the Mail (IMAP) column, complete these fields, and then click Save & Close:
 4. Field
  Enter
  TCP/IP port number
  Choose 143 (default) to use the industry standard port for IMAP connections over TCP/IP. You can specify a different port, but 143 works in most situations. When specifying a nonstandard port, make sure the port is not reserved for another service. Port numbers can be any number from 1 to 65535.
  TCP/IP port status
  Choose one:
  • Enabled (default) - Allows IMAP clients to connect to the Domino server without using SSL. Users must provide their name and Internet password to connect.
  • Disabled - Prevents IMAP clients from connecting to the Domino server, unless they can connect using SSL.
  • Redirect to SSL - Denies access to clients connecting to the IMAP TCP/IP port, but returns a message indicating that they must connect over SSL. You can specify the contents of the message.
  Note To support IMAP clients, either the IMAP TCP/IP port or the IMAP SSL port must be enabled, and the IMAP task must be running on the server.
  Enforce server access settings
  Choose one:
  • Yes - Access to the IMAP service is controlled by the server access settings on the Security tab of the Server document. Users who are not allowed to access the server cannot access mail through the IMAP service.
  • No - (default) The IMAP service ignores the server access settings in the Server document.
 5. Restart the IMAP task to put the new settings into effect.

To enable and configure the IMAP SSL port

 1. Familiarize yourself with the IBM® Lotus® Domino® security model and set up SSL on the Domino server.
 2. From the Domino Administrator, click the Configuration tab and then open the Server document for the server that runs the IMAP service.
 3. Click the Ports - Internet Ports - Mail tab.
 4. In the Mail (IMAP) column, complete these fields, and then click Save & Close:
 5. Field
  Enter
  SSL port number
  Choose 993 (default) to use the industry standard port for IMAP connections over SSL. You can specify a different port, but 993 works in most situations. When specifying a nonstandard port, make sure the port is not reserved for another service. Port numbers can be any number from 1 to 65535.
  SSL port status
  Choose one:
  • Enabled - Allows IMAP clients to connect to the IMAP service over SSL.
  • Disabled - (default) Prevents client connections over SSL.
  Authentication options: Client certificate
  If "SSL port status" is set to Enabled, choose one of the following:
  • Yes - Allows IMAP clients to connect using client certificate authentication.
  • No - (default) Prevents the IMAP service from using client certificate authentication.
  Authentication options: Name & password
  If the "SSL port status" field is set to Enabled, choose one of the following:
  • Yes - Allows IMAP clients to use name-and-password authentication when connecting to the IMAP service over SSL.
  • No - (default) Prevents IMAP clients from using name-and-password authentication over SSL.
 6. Restart the IMAP task to put the new settings into effect.
Read more...

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

ΒΙΒΛΙΑ ΕΑΠ

Υπάρχουν μόνο για τις
ΠΛΗ10,
ΠΛΗ11,
ΠΛΗ20,
ΠΛΗ21,
ΠΛΗ22,
ΠΛΗ23,
ΠΛΗ24,
ΠΛΗ30,
ΠΛΗ31,
ΠΛΗ35:
ΠΛΗ37.

ΠΛΗ30 - Θεμελιώσεις Eπιστήμης Υπολογιστών


Ο Σκοπός της Θ.Ε. είναι:
Όπως όλες οι επιστήμες, η επιστήμη υπολογιστών έχει τα δικά της βασικά ερωτήματα όπως: Τι είναι αλγόριθμος; Ποια προβλήματα είναι δυνατόν να λυθούν με υπολογιστές; Πότε ένας αλγόριθμος είναι πρακτικά υλοποιήσιμος; Σκοπός της Θ.Ε. είναι να μάθουν οι φοιτητές τις απαντήσεις στα βασικά αυτά ερωτήματα. Οι απαντήσεις αυτές αποτελούν την κομψή και βασική  θεμελίωση της επιστήμης υπολογιστών.
Η Θ.Ε. περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες (γνωστικά αντικείμενα) :
 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
 • Θεωρία Υπολογισμού
 • Αυτόματα και Τυπικές Γλώσσες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο για τη Θεματική Ενότητα: http://class.eap.gr/pli30


PDF, 1.8MB

Υπάρχουν μόνο για τις
ΠΛΗ10,
ΠΛΗ11,
ΠΛΗ20,
ΠΛΗ21,
ΠΛΗ22,
ΠΛΗ23,
ΠΛΗ24,
ΠΛΗ30,
ΠΛΗ31,
ΠΛΗ35:
ΠΛΗ37.

ΠΛΗ30 - Θεμελιώσεις Eπιστήμης Υπολογιστών


Ο Σκοπός της Θ.Ε. είναι:
Όπως όλες οι επιστήμες, η επιστήμη υπολογιστών έχει τα δικά της βασικά ερωτήματα όπως: Τι είναι αλγόριθμος; Ποια προβλήματα είναι δυνατόν να λυθούν με υπολογιστές; Πότε ένας αλγόριθμος είναι πρακτικά υλοποιήσιμος; Σκοπός της Θ.Ε. είναι να μάθουν οι φοιτητές τις απαντήσεις στα βασικά αυτά ερωτήματα. Οι απαντήσεις αυτές αποτελούν την κομψή και βασική  θεμελίωση της επιστήμης υπολογιστών.
Η Θ.Ε. περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες (γνωστικά αντικείμενα) :
 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
 • Θεωρία Υπολογισμού
 • Αυτόματα και Τυπικές Γλώσσες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο για τη Θεματική Ενότητα: http://class.eap.gr/pli30


PDF, 1.8MB


PDF, 1.9MB


PDF, 3.1MB


ΕΑΠ, ΠΛΗ 22 - Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ

Ο σκοπός της ΘΕ “Βασικά Ζητήματα Δικτύων ΗΥ” είναι να γνωρίσει ο φοιτητής τις διαφορετικές τεχνικές δικτύωσης των υπολογιστών, καθώς και τα μέσα και τους τρόπους επικοινωνίας και μετάδοσης της πληροφορίας. Ο φοιτητής θα γνωρίσει αρχικά τα φυσικά μέσα μετάδοσης και τις μεθόδους μετάδοσης του σήματος μέσα από αυτά. (Τόμος Β: Ψηφιακές Επικοινωνίες). Στη συνέχεια θα εισαχθεί στις έννοιες των δικτύων των υπολογιστών, στα πρωτόκολλα και στις αρχιτεκτονικές τους (Τόμος Γ: Δίκτυα Υπολογιστών Ι). Τέλος, θα ασχοληθεί σε βάθος με τη θεωρία της πληροφορίας και της κωδικοποίησής της, θέματα απαραίτητα για την αποδοτική και ασφαλή μετάδοση δεδομένων (Τόμος Α: Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο για τη Θεματική Ενότητα ‘Βασικά ζητήματα Δικτύων Η/Υ’ (ΠΛΗ 22) http://p-comp.di.uoa.gr/eap/index.html  PDF, 1.8MBPDF, 2MB


Το παρόν βιβλίο είναι προφανώς καινούργια έκδοση και δεν υπάρχει ηλεκτρονικό ακόμα. Αναζητείται


PDF, 1.8MB

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ
PDF, 19MB


Information Theory
PDF, 11.1MB


Math Tables
PDF, 0.3MBHigh-Speed Networks and Internets Performance and Quality of Service, 2nd Edition by William Stallings

Μετατροπή από PPT Slides
PDF, 65MB


ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α', Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
PDF, 34MBΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
PDF, 23MB


2ο Μαθηματικό Τυπολόγιο
PDF, 0.3MB


ΕΑΠ, ΠΛΗ 21 - Ψηφιακά Συστήματα

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η εισαγωγή του/της φοιτητή/τριας στο υλικό (hardware) των υπολογιστικών συστημάτων. Συγκεκριμένα, αρχίζοντας από τις βασικές έννοιες της δυαδικής λογικής και των λογικών κυκλωμάτων γνωρίζουμε τις θεμελιώδεις δομικές μονάδες των ψηφιακών συστημάτων. Μαθαίνουμε να αναλύουμε και να σχεδιάζουμε τόσο συνδυαστικά όσο και ακολουθιακά κυκλώματα. Τα κυκλώματα αυτά αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία κάθε υπολογιστικού συστήματος, την αρχιτεκτονική των οποίων συναντούμε αμέσως μετά. Η δομή της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας, η μνήμη και οι τρόποι εισόδου-εξόδου των δεδομένων είναι τα επόμενα κύρια θέματα της αρχιτεκτονικής των υπολογιστών. Τέλος, ασχολούμαστε με τους μικροεπεξεργαστές και αναλύουμε τη δομή και λειτουργία δύο βασικών οικογενειών μικροεπεξεργαστών (Intel & Motorola). 


PDF, 2.2MB


PDF, 4.2MBPDF, 4.8MB
PDF, 2.2MB

ΕΑΠ, ΠΛΗ 20 - Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική

Ο σκοπός της ΘΕ «Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική» είναι να διδαχθεί ο φοιτητής κάποια κεφάλαια των Μαθηματικών που είναι απολύτως απαραίτητα στην θεμελίωση της Επιστήμης της Πληροφορικής. Η ΘΕ περιλαμβάνει λοιπόν την «Μαθηματική Λογική» που είναι το βασικό εργαλείο αυστηρής συμπερασματολογίας και θεμελίωσης της Πληροφορικής. Περιλαμβάνει επίσης και κλασσικά κεφάλαια Διακριτών Μαθηματικών τα οποία σε αντίθεση με τα Συνεχή Μαθηματικά επιβάλλουν ιδιαίτερο τρόπο σκέψης πολύ κοντά στις απαιτήσεις της Πληροφορικής. Το βασικό αποδεικτικό εργαλείο εδώ είναι η Μαθηματική Επαγωγή τα δε προβλήματα απαιτούν πολλές φορές ξεχωριστές μεθόδους αντιμετώπισης. Οι δομές και τα αντικείμενα των Διακριτών Μαθηματικών εφαρμόζονται άμεσα στις θεμελιώσεις της Πληροφορικής όπως στην Θεωρία Αλγορίθμων και στις Δομές Δεδομένων. Έμφαση τέλος δίνει η ΘΕ (στο τρίτο βιβλίο που περιλαμβάνει), στην Θεωρία Γραφημάτων η οποία είναι ίσως το κεφάλαιο των Διακριτών με τις περισσότερες εφαρμογές στην Πληροφορική μια και τα Γραφήματα μοντελοποιούν πολύ αποτελεσματικά πολλά προβλήματα από διαφορετικούς κλάδους της Πληροφορικής.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο δικτυακό τόπογια τη Θεματική Ενότητα ‘Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική’ (ΠΛΗ 20) http://class.eap.gr/pli20


Σημείωση: Ενδέχεται ο παραπάνω δικτυακός τόπος να μην χρησιμοποιείται. Εξαρτάται από τους διδάσκοντες ποιο ιστοτόπο θα χρησιμοποιήσουν. 


PDF, 1.5MB
PDF, 3MB
PDF, 1.2MB
PDF, 4.6MB, Έκδοση 2003 (η 2004 είναι η πιο πρόσφατη)

ΕΑΠ, ΠΛΗ 11 - Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού

Κύριος σκοπός της Θ.Ε. «Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού» είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές την Πληροφορική ως μια εφαρμοσμένη επιστήμη της μηχανικής, η οποία παρέχει ένα σύνολο τεκμηριωμένων αρχών, μεθοδολογιών και τεχνικών, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί κανείς να αναπτύξει ποιοτικά προϊόντα λογισμικού.

Οι φοιτητές θα εκπαιδευθούν αρχικά στις βασικές αρχές και έννοιες της Τεχνολογίας Λογισμικού, πριν μελετήσουν ειδικότερα ζητήματα και περιοχές εφαρμογής των μεθοδολογιών που αυτή περιλαμβάνει. Δύο πολύ σημαντικές και διαδεδομένες περιοχές εφαρμογής της Πληροφορικής είναι τα Λειτουργικά Συστήματα και οι Βάσεις Δεδομένων. Ακόμη, οι φοιτητές θα μελετήσουν τεχνικές αξιολόγησης της πολυπλοκότητας και πρακτικής εφαρμογής των αλγορίθμων επίλυσης προβλημάτων με τη χρήση υπολογιστή.

Εκτός από τη μετάδοση γνώσεων και την απόκτηση δεξιοτήτων εφαρμογής των μεθοδολογιών της Τεχνολογίας Λογισμικού, η Θ.Ε. στοχεύει στην υιοθέτηση εκ μέρους των φοιτητών θετικής στάσης σχετικά με την εφαρμογή στην ανάπτυξη λογισμικού διαδεδομένων αρχών και μεθοδολογιών. Ο απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας του λογισμικού, η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και η ικανοποίηση των αναγκών για τις οποίες αναπτύχθηκε το σύστημα λογισμικού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο για τη Θεματική Ενότητα ‘Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού’ (ΠΛΗ 11) http://class.eap.gr/pli11


Τόμος Α',  Τεχνολογία Λογισμικού Ι

PDF, 2.8MB
Τόμος Β',  Λειτουργικά Συστήματα Ι

PDF, 1.1MB
Τόμος Γ',  Βάσεις Δεδομένων

PDF, 1.1MBΕΑΠ, ΠΛΗ 10 - Εισαγωγή στην Πληροφορική

Κύριος σκοπός της Θ.Ε. ‘Εισαγωγή στην Πληροφορική’ είναι να γνωρίσει ο φοιτητής θεμελιώδεις αρχές της Επιστήμης της Πληροφορικής και της διαχείρισης πληροφοριών, να αποκτήσει βασικές γνώσεις για αλγορίθμους επίλυσης προβλημάτων, τεχνικές, εργαλεία και γλώσσες δομημένου προγραμματισμού, καθώς και αρχές ανάπτυξης προγραμμάτων. Επίσης να αποκτήσει γνώσεις στην χρήση απλών και σύνθετων δομών δεδομένων και στη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων ώστε να καταστεί ικανός να ακολουθήσει την εξελικτική πορεία της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής και των εφαρμογών τους, στο παρόν και στο μέλλον. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο για τη Θεματική Ενότητα ‘Εισαγωγή στην Πληροφορική’ (ΠΛΗ 10) http://class.eap.gr/pli10Τόμος Α',  Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών

PDF, 3.7MB


Τόμος Β',  Τεχνικές Προγραμματισμού

PDF, 3.5MB


Τόμος Γ',  Δομές Δεδομένων

PDF, 2.6MB


Τόμος Δ',  Γλώσσες Προγραμματισμού

PDF, 1.8MB


Read more...