Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

ΒΙΒΛΙΑ ΕΑΠ

Υπάρχουν μόνο για τις
ΠΛΗ10,
ΠΛΗ11,
ΠΛΗ20,
ΠΛΗ21,
ΠΛΗ22,
ΠΛΗ23,
ΠΛΗ24,
ΠΛΗ30,
ΠΛΗ31,
ΠΛΗ35:
ΠΛΗ37.

ΠΛΗ30 - Θεμελιώσεις Eπιστήμης Υπολογιστών


Ο Σκοπός της Θ.Ε. είναι:
Όπως όλες οι επιστήμες, η επιστήμη υπολογιστών έχει τα δικά της βασικά ερωτήματα όπως: Τι είναι αλγόριθμος; Ποια προβλήματα είναι δυνατόν να λυθούν με υπολογιστές; Πότε ένας αλγόριθμος είναι πρακτικά υλοποιήσιμος; Σκοπός της Θ.Ε. είναι να μάθουν οι φοιτητές τις απαντήσεις στα βασικά αυτά ερωτήματα. Οι απαντήσεις αυτές αποτελούν την κομψή και βασική  θεμελίωση της επιστήμης υπολογιστών.
Η Θ.Ε. περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες (γνωστικά αντικείμενα) :
  • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
  • Θεωρία Υπολογισμού
  • Αυτόματα και Τυπικές Γλώσσες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο για τη Θεματική Ενότητα: http://class.eap.gr/pli30


PDF, 1.8MB

Υπάρχουν μόνο για τις
ΠΛΗ10,
ΠΛΗ11,
ΠΛΗ20,
ΠΛΗ21,
ΠΛΗ22,
ΠΛΗ23,
ΠΛΗ24,
ΠΛΗ30,
ΠΛΗ31,
ΠΛΗ35:
ΠΛΗ37.

ΠΛΗ30 - Θεμελιώσεις Eπιστήμης Υπολογιστών


Ο Σκοπός της Θ.Ε. είναι:
Όπως όλες οι επιστήμες, η επιστήμη υπολογιστών έχει τα δικά της βασικά ερωτήματα όπως: Τι είναι αλγόριθμος; Ποια προβλήματα είναι δυνατόν να λυθούν με υπολογιστές; Πότε ένας αλγόριθμος είναι πρακτικά υλοποιήσιμος; Σκοπός της Θ.Ε. είναι να μάθουν οι φοιτητές τις απαντήσεις στα βασικά αυτά ερωτήματα. Οι απαντήσεις αυτές αποτελούν την κομψή και βασική  θεμελίωση της επιστήμης υπολογιστών.
Η Θ.Ε. περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες (γνωστικά αντικείμενα) :
  • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
  • Θεωρία Υπολογισμού
  • Αυτόματα και Τυπικές Γλώσσες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο για τη Θεματική Ενότητα: http://class.eap.gr/pli30


PDF, 1.8MB


PDF, 1.9MB


PDF, 3.1MB


ΕΑΠ, ΠΛΗ 22 - Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ

Ο σκοπός της ΘΕ “Βασικά Ζητήματα Δικτύων ΗΥ” είναι να γνωρίσει ο φοιτητής τις διαφορετικές τεχνικές δικτύωσης των υπολογιστών, καθώς και τα μέσα και τους τρόπους επικοινωνίας και μετάδοσης της πληροφορίας. Ο φοιτητής θα γνωρίσει αρχικά τα φυσικά μέσα μετάδοσης και τις μεθόδους μετάδοσης του σήματος μέσα από αυτά. (Τόμος Β: Ψηφιακές Επικοινωνίες). Στη συνέχεια θα εισαχθεί στις έννοιες των δικτύων των υπολογιστών, στα πρωτόκολλα και στις αρχιτεκτονικές τους (Τόμος Γ: Δίκτυα Υπολογιστών Ι). Τέλος, θα ασχοληθεί σε βάθος με τη θεωρία της πληροφορίας και της κωδικοποίησής της, θέματα απαραίτητα για την αποδοτική και ασφαλή μετάδοση δεδομένων (Τόμος Α: Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο για τη Θεματική Ενότητα ‘Βασικά ζητήματα Δικτύων Η/Υ’ (ΠΛΗ 22) http://p-comp.di.uoa.gr/eap/index.html  PDF, 1.8MBPDF, 2MB


Το παρόν βιβλίο είναι προφανώς καινούργια έκδοση και δεν υπάρχει ηλεκτρονικό ακόμα. Αναζητείται


PDF, 1.8MB

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ
PDF, 19MB


Information Theory
PDF, 11.1MB


Math Tables
PDF, 0.3MBHigh-Speed Networks and Internets Performance and Quality of Service, 2nd Edition by William Stallings

Μετατροπή από PPT Slides
PDF, 65MB


ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α', Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
PDF, 34MBΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
PDF, 23MB


2ο Μαθηματικό Τυπολόγιο
PDF, 0.3MB


ΕΑΠ, ΠΛΗ 21 - Ψηφιακά Συστήματα

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η εισαγωγή του/της φοιτητή/τριας στο υλικό (hardware) των υπολογιστικών συστημάτων. Συγκεκριμένα, αρχίζοντας από τις βασικές έννοιες της δυαδικής λογικής και των λογικών κυκλωμάτων γνωρίζουμε τις θεμελιώδεις δομικές μονάδες των ψηφιακών συστημάτων. Μαθαίνουμε να αναλύουμε και να σχεδιάζουμε τόσο συνδυαστικά όσο και ακολουθιακά κυκλώματα. Τα κυκλώματα αυτά αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία κάθε υπολογιστικού συστήματος, την αρχιτεκτονική των οποίων συναντούμε αμέσως μετά. Η δομή της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας, η μνήμη και οι τρόποι εισόδου-εξόδου των δεδομένων είναι τα επόμενα κύρια θέματα της αρχιτεκτονικής των υπολογιστών. Τέλος, ασχολούμαστε με τους μικροεπεξεργαστές και αναλύουμε τη δομή και λειτουργία δύο βασικών οικογενειών μικροεπεξεργαστών (Intel & Motorola). 


PDF, 2.2MB


PDF, 4.2MBPDF, 4.8MB
PDF, 2.2MB

ΕΑΠ, ΠΛΗ 20 - Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική

Ο σκοπός της ΘΕ «Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική» είναι να διδαχθεί ο φοιτητής κάποια κεφάλαια των Μαθηματικών που είναι απολύτως απαραίτητα στην θεμελίωση της Επιστήμης της Πληροφορικής. Η ΘΕ περιλαμβάνει λοιπόν την «Μαθηματική Λογική» που είναι το βασικό εργαλείο αυστηρής συμπερασματολογίας και θεμελίωσης της Πληροφορικής. Περιλαμβάνει επίσης και κλασσικά κεφάλαια Διακριτών Μαθηματικών τα οποία σε αντίθεση με τα Συνεχή Μαθηματικά επιβάλλουν ιδιαίτερο τρόπο σκέψης πολύ κοντά στις απαιτήσεις της Πληροφορικής. Το βασικό αποδεικτικό εργαλείο εδώ είναι η Μαθηματική Επαγωγή τα δε προβλήματα απαιτούν πολλές φορές ξεχωριστές μεθόδους αντιμετώπισης. Οι δομές και τα αντικείμενα των Διακριτών Μαθηματικών εφαρμόζονται άμεσα στις θεμελιώσεις της Πληροφορικής όπως στην Θεωρία Αλγορίθμων και στις Δομές Δεδομένων. Έμφαση τέλος δίνει η ΘΕ (στο τρίτο βιβλίο που περιλαμβάνει), στην Θεωρία Γραφημάτων η οποία είναι ίσως το κεφάλαιο των Διακριτών με τις περισσότερες εφαρμογές στην Πληροφορική μια και τα Γραφήματα μοντελοποιούν πολύ αποτελεσματικά πολλά προβλήματα από διαφορετικούς κλάδους της Πληροφορικής.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο δικτυακό τόπογια τη Θεματική Ενότητα ‘Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική’ (ΠΛΗ 20) http://class.eap.gr/pli20


Σημείωση: Ενδέχεται ο παραπάνω δικτυακός τόπος να μην χρησιμοποιείται. Εξαρτάται από τους διδάσκοντες ποιο ιστοτόπο θα χρησιμοποιήσουν. 


PDF, 1.5MB
PDF, 3MB
PDF, 1.2MB
PDF, 4.6MB, Έκδοση 2003 (η 2004 είναι η πιο πρόσφατη)

ΕΑΠ, ΠΛΗ 11 - Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού

Κύριος σκοπός της Θ.Ε. «Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού» είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές την Πληροφορική ως μια εφαρμοσμένη επιστήμη της μηχανικής, η οποία παρέχει ένα σύνολο τεκμηριωμένων αρχών, μεθοδολογιών και τεχνικών, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί κανείς να αναπτύξει ποιοτικά προϊόντα λογισμικού.

Οι φοιτητές θα εκπαιδευθούν αρχικά στις βασικές αρχές και έννοιες της Τεχνολογίας Λογισμικού, πριν μελετήσουν ειδικότερα ζητήματα και περιοχές εφαρμογής των μεθοδολογιών που αυτή περιλαμβάνει. Δύο πολύ σημαντικές και διαδεδομένες περιοχές εφαρμογής της Πληροφορικής είναι τα Λειτουργικά Συστήματα και οι Βάσεις Δεδομένων. Ακόμη, οι φοιτητές θα μελετήσουν τεχνικές αξιολόγησης της πολυπλοκότητας και πρακτικής εφαρμογής των αλγορίθμων επίλυσης προβλημάτων με τη χρήση υπολογιστή.

Εκτός από τη μετάδοση γνώσεων και την απόκτηση δεξιοτήτων εφαρμογής των μεθοδολογιών της Τεχνολογίας Λογισμικού, η Θ.Ε. στοχεύει στην υιοθέτηση εκ μέρους των φοιτητών θετικής στάσης σχετικά με την εφαρμογή στην ανάπτυξη λογισμικού διαδεδομένων αρχών και μεθοδολογιών. Ο απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας του λογισμικού, η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και η ικανοποίηση των αναγκών για τις οποίες αναπτύχθηκε το σύστημα λογισμικού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο για τη Θεματική Ενότητα ‘Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού’ (ΠΛΗ 11) http://class.eap.gr/pli11


Τόμος Α',  Τεχνολογία Λογισμικού Ι

PDF, 2.8MB
Τόμος Β',  Λειτουργικά Συστήματα Ι

PDF, 1.1MB
Τόμος Γ',  Βάσεις Δεδομένων

PDF, 1.1MBΕΑΠ, ΠΛΗ 10 - Εισαγωγή στην Πληροφορική

Κύριος σκοπός της Θ.Ε. ‘Εισαγωγή στην Πληροφορική’ είναι να γνωρίσει ο φοιτητής θεμελιώδεις αρχές της Επιστήμης της Πληροφορικής και της διαχείρισης πληροφοριών, να αποκτήσει βασικές γνώσεις για αλγορίθμους επίλυσης προβλημάτων, τεχνικές, εργαλεία και γλώσσες δομημένου προγραμματισμού, καθώς και αρχές ανάπτυξης προγραμμάτων. Επίσης να αποκτήσει γνώσεις στην χρήση απλών και σύνθετων δομών δεδομένων και στη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων ώστε να καταστεί ικανός να ακολουθήσει την εξελικτική πορεία της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής και των εφαρμογών τους, στο παρόν και στο μέλλον. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο για τη Θεματική Ενότητα ‘Εισαγωγή στην Πληροφορική’ (ΠΛΗ 10) http://class.eap.gr/pli10Τόμος Α',  Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών

PDF, 3.7MB


Τόμος Β',  Τεχνικές Προγραμματισμού

PDF, 3.5MB


Τόμος Γ',  Δομές Δεδομένων

PDF, 2.6MB


Τόμος Δ',  Γλώσσες Προγραμματισμού

PDF, 1.8MB


Δεν υπάρχουν σχόλια: