Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ
---
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
---
ΟΡΙΑ
---
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
    6. Ασκήσεις επανάληψης - όρια, συνέχεια
---
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ-ΜΕΡΟΣ 1ο
---
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ-ΜΕΡΟΣ 2ο
    2. Ασκήσεις στο θεώρημα Rolle
    3. Θεώρημα μέσης τιμής
    4. Ασκήσεις στο θεώρημα μέσης τιμής
    5. Σταθερές συναρτήσεις
    6. Ασκήσεις στις σταθερές συναρτήσεις
    7. Μονοτονία
    8. Ασκήσεις μονοτονίας
    9. Ακρότατα-θεώρημα Fermat
  10. Ασκήσεις στο θ.Fermat
  11. Ασκήσεις στα ακρότατα
  12. Κυρτότητα-Σημεία καμπής
  13. Ασκήσεις στην κυρτότητα-Σ. καμπής
  14. Ασύμπτωτες-Κανόνας του De l' Hospital
  15. Ασκήσεις στις ασύμπτωτες-De l' Hospital
  16. Μελέτη συνάρτησης
  17. Ερωτήσεις-Παράγωγοι 2ο μέρος
  18. Ασκήσεις επανάληψης στις παραγώγους
  19. Θέματα πανελληνίων έως και παράγωγοι
---
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ
Στην εξεταστέα ύλη του σχ. έτους 11-12 οι ενότητες 
1, 2, 3, 4  αντικαθίστανται με τις ενότητες  1α, 1β
  12. Ερωτήσεις - Ολοκληρώματα
  13. Επαναληπτικές ασκήσεις-ολοκληρώματα
---
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΟΡΙΟ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ
    1. Συναρτήσεις
---
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
---
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
---
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
---
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---


Δεν υπάρχουν σχόλια: